Siłowniki zaworów regulacyjnych


Danfoss ABV

Napęd termiczny Danfoss ABV jest używany z małymi zaworami grzybkowymi produkcji firmy Danfoss dla regulacji temperatury zasilania:
- w układach kotłowych
- w układach przygotowania c.w.u.
- w układach ogrzewania strefowego
- w układach ciepłowniczych


Danfoss AMB162 AMB182

Siłowniki Danfoss AMB są przeznaczone do sterowania obrotowymi zaworami mieszającymi i rozdzielającymi. Siłowniki AMB 162 i AMB 182 służą do regulacji temperatury w instalacjach centralnego ogrzewania razem z 3-drogowymi i 4-drogowymi zaworami obrotowymi typu HRB, HRE i HFE.

• Napięcie znamionowe:
   - 230 V AC, 50/60 Hz,
   - 24 V AC, 50/60 Hz, 3-punktowy,
   - 24 V AC/DC, analogowy;
• Moment obrotowy 5, 10 i 15 Nm;
• Kąt obrotu 90°;
• Prędkość pracy siłownika
   - warianty: 15/30/60/120/480 s na 90°
• Sygnał sterujący:
   - 3-punktowy,
   - analogowy (0(2)–10 V)

 

 


Danfoss AME855

Siłownik Danfoss AME855 jest przeznaczony głównie do sterowania zaworami w układach ciepłowniczych/chłodzenia oraz instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji zgodnie z sygnałem sterującym z regulatora.
Siłownikami AME 855 mogą sterować regulatory elektroniczne z sygnałem sterującym analogowym lub 3-punktowym. Siłownik może być używany z zaworami VF3(DN200-300)
.

• Napięcie znamionowe:
   - 24 V AC
   - 115 V lub 230 V AC
• Wejściowy sygnał sterujący: 3-punktowy lub analogowy
• Siła: (15 000 N)
• Skok: 80 mm
• Prędkość: 2 s/mm
• Maks. temperatura czynnika: 130°C


Danfoss AMV10 13 20 30 23 33

Siłowniki Danfoss AMV10 13 20 30 23 33 z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo lub bez mogą współpracować z regulatorami o sygnale sterującym 3-punktowym. Funkcja powrotu zabezpiecza układ w przypadku zaniku zasilania lub zadziałania termostatu bezpieczeństwa. Siłowniki stosowane są z zaworami VS2, VM2, VB2, VMV i AVQM. Obok podstawowych funkcji takich jak sterowanie ręczne bądź sygnalizacja pozycji, siłowniki wyposażone są w wyłączniki przeciążeniowe zabezpieczające siłownik i zawór przed uszkodzeniem. Funkcja ta automatycznie zapewnia samoczynne dopasowanie skoku siłownika do skoku zaworu.


Danfoss AMV15 AMV16 AMV25 AMV35

Siłowniki Danfoss AMV stosowane są z zaworami VRB, VRG, VF, VL, VFS 2 i VEFS 2 dla średnic DN15 - 50. Siłowniki te automatycznie dostosowują swój skok do pozycji końcowych zaworu co skraca czas rozruchu. W opcjach do zastosowania są: wyłącznik pomocniczy, sprzężenie z potencjometrem i podgrzewacz trzpienia zaworu


Danfoss AMV25SD

Siłowniki AMV 25-SD lub SU stosowane są z zaworami VRB, VRG, VF, VL, VFS 2 oraz VEFS 2 dla DN 15 - 50. Siłownik automatycznie dostosowuje skok do pozycji krańcowych zaworu, co znacznie skraca czas rozruchu. Dostępne są dodatkowe przełączniki, potencjometr położenia i podgrzewacz trzpienia.


Danfoss AMV55

Siłowniki AMV 55 i AMV 56 stosowane są z zaworami - VL 2, VL 3 i VFS 2 dla średnic od DN 65 do DN 100 oraz VF 2, VF 3 dla średnic od DN 65 do DN 150. Siłownik automatycznie dostosowuje skok do pozycji krańcowych zaworu, co znacznie skraca czas rozruchu. Dostępne są dodatkowe przełączniki, potencjometr położenia i podgrzewacz trzpienia.


• Zaawansowana konstrukcja zawiera wyłącznik przeciążeniowy zabezpieczajcy siłownik i
zawór przed nadmiernym obciążeniem.
• Dyskretny dwustawny sygnał zwrotny pozycji krańcowej siłownika można uzyskać z zacisków 4 i 5 na listwie elektrycznej.
• Sterownie ręczne.


Danfoss AMV65x

Siłowniki Danfoss AMV65x są przeznaczone głównie do sterowania zaworami zgodnie z sygnałami przekazywanymi z regulatora i mają zastosowanie w układach ciepłowniczych/chłodzenia oraz instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Siłownikami AMV 655, 658 i 659 mogą sterować regulatory elektroniczne z 3-punktowym sygnałem wyjściowym

• Zasilanie (prąd zmienny lub prąd stały):
   - 24 V, 50 Hz/60 Hz
   - 230 V, 50 Hz/60 Hz
• Wejściowy sygnał sterujący: sygnał 3-punktowy
• Siła: 2000 N
• Skok: 50 mm
• Prędkość (ustawiana): 3 (4) lub 6 s/mm
• Maks. temperatura czynnika: 200°C


Danfoss AMV85 AMV86

Siłowniki AMV 85 i AMV 86 stosuje się z zaworami VFM 2 (DN 150–250), VFS 2 (DN 65-100), VF2/3 (DN 125, 150) i AFQM (DN150–250) .
• Funkcja samodostrajania skoku
• Funkcja zabezpieczająca przed przeciążeniem, wyłącznik przeciążeniowy.
• Sterowanie ręczne
• Dioda kontrolna LED


• Zasilanie znamionowe:
   - 24 V AC, 230 V AC, 50/60 Hz
• Wejściowy sygnał sterujący: 3-punktowy
   - 0(4)–20 mA
   - 0(2)–10 V
• Siła: 5000 N
• Skok: 40 mm
• Prędkość: 8 s/mm (AMV 85), 3 s/mm (AMV 86)
• Maks. temperatura czynnika: 200°C
• Sterowanie ręczne


Danfoss AMV130/140 AMV130H/140H

Siłowniki Danfoss AMV 130/140 i AMV 130H/140H stosowane są z zaworami VZ, VZL i VRBZ. Mogą być używane w klimakonwektorach, nawiewnikach indukcyjnych, małych układach ogrzewania i chłodzenia oraz w systemach regulacji strefowej, w których medium regulowanym jest ciepła/zimna woda.


Sterowanie sygnałem 3-punktowym
Przeciążeniowy wyłącznik krańcowy dla dolnego położenia trzpienia zabezpiecza zawór i napęd przed uszkodzeniem
Montaż nie wymaga żadnych narzędzi
Napęd nie wymaga okresowej obsługi
Cicha praca
Dostarczany z kablem długości 1,5m


Danfoss AMV150

Siłowniki Danfoss AMV 150 stosowane są w ciepłownictwie do sterowania zaworami grzybkowymi VS2 (tylko DN 15), regulatorami przepływu AVQM, AHQM (tylko DN15) i zaworami 3-drogowymi VMV. Połączenie siłownika jest na gwint M 30x1,5. Siłownik AMV 150 przystosowany jest do pracy z regulatorami Danfoss ECL lub innymi ze sterowaniem sygnałem 3-punktowym.


• Prędkość 24 s/mm
• 24 Vac i  230 Vac
• Sterowanie ręczne


Danfoss AMV438SU

Siłowniki Danfoss AMV 438 stosowane są z zaworami 2- i 3-drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Zaawansowana konstrukcja zawiera wyłącznik przeciążeniowy zabezpieczający siłownik i zawór przed nadmiernym obciążeniem.


• Zasilanie:
   - 24 VAC/DC, 50 Hz/60 Hz
   - 230 VAC, 50 Hz/60 Hz
• Wejściowy sygnał sterujący: 3-punktowy
• Siła: 450 N
• Skok: 15 mm
• Prędkość: 15 s/mm
• Maks. temperatura czynnika: 150°C
• Sterowanie ręczne
• Wersja ze sprężyną powrotną: sprężyna w górę (SU)


Danfoss AMV25

Siłowniki Danfoss AMV25 są stosowane z zaworami VRB, VRG, VF, VL z dodatkowym adapterem, a także z zaworami VFS 2 i VEFS 2 do średnicy maks. DN 50. Siłownik automatycznie dostosowuje skok do pozycji krańcowych zaworu, co znacznie skraca czas rozruchu. W opcjach do zastosowania są: wyłącznik pomocniczy, potencjometr dla sygnału zwrotnego i podgrzewacz trzpienia zaworu.