Regulatory temperatury


Danfoss AFT

Zasada działania termostatów Danfoss AFT  opiera się o zasadę rozszerzalności cieczy. W termostatach AFT 06 i AFT 17 pokrętło nastawy wartości zadanej jest zamontowane bezpośrednio na napędzie, Dla wersji AFT 26 i AFT 27 jest dostarczane osobno. Dostępne są dwa rodzaje czujników z różnymi stałymi czasowymi. Termostaty stosuje się głównie do regulacji temperatury ciepłej wody w układach z zasobnikami i ograniczenia temperatury powrotu.

• Średnice nominalne: DN 15 - 125
• Ciśnienie nominalne: PN 16, 25, 40
• Sposób podłączenia: kołnierzowe
• Czynnik: woda obiegowa, mieszanina woda-glikol, para wodna
• Temperatura czynnika: -20 - 350 °C
• Montaż na zasileniu i powrocie


Danfoss AVT

Danfoss AVT  / VG(F) jest proporcjonalnym regulatorem temperatury bezpośredniego działania stosowanym głównie w systemach przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.):
- z wymiennikami pojemnościowymi
- zasobnikami
- z wymiennikami przepływowymi
Może być stosowany w układach ze zmieszaniem pompowym jak również w systemach instalacji grzewczych. Regulator zamyka się przy wzroście temperatury.• DN 15 - 50
• kvs 0,4 - 20 m3/h
• PN 25
• Zakres nastaw:
   -10 - +40 °C / 20 - 70 °C / 40 - 90 °C / 60 - 110 °C
     i 10 - 45 °C / 35 - 70 °C / 60 - 100 °C / 85 - 125 °C
• Temperatura: 2 - 150 °C
• Czynnik: woda obiegowa / woda z glikolem do 30%:
• Połączenia:
   - Gwint zewnętrzny (końcówki połączeniowe do spawania, gwintowane i kołnierzowe)
   - Kołnierz


Danfoss AVTB

Danfoss AVTB regulator temperatury mający zastosowanie do regulacji temperatury w wymiennikach pojemnościowych, wymiennikach płytowych , podgrzewaczach olejowych itp. Zawór zamyka się przy wzroście temperatury. Regulator składa się z zaworu regulacyjnego, elementu termostatycznego i nastawnika temperatury. W skład elementu termostatycznego wchodzi mieszek, kapilara, czujnik i wypełnienie czynnikiem termostatycznym.


• PN 16; DN 15, 20, 25
• kvs 1.9, 3.4, 5.5 m3/h
• Zakresy nastaw: 0-30 °C / 20-60 °C / 30-100 °C
• Temperatura czynnika: -25 - +130°C
• Czynnik: - woda obiegowa / woda z glikolem do 30%
• Przyłącza:
   - Gwint wewnętrzny
   - Gwint zewnętrzny (złączki do spawaniai z gwintem zewnętrznym)
• Montaż na zasileniu lub powrocie, zależy od typu czujnika (zakresu nastaw temperatury).


Danfos AVT VGU

Danfoss  AVT / VGU(F) jest proporcjonalnym regulatorem temperatury bezpośredniego działania stosowanym głównie w instalacjach chłodniczych. Regulator otwiera się przy wzroście temperatury. Montaż na zasilaniu i powrocie.


• DN 15 - 50
• kvs 4,0 - 20 m3/h
• PN 25
• Zakresy:-10 - +40 °C / 20 - 70 °C / 40 - 90 °C / 60 - 110 °C
• Temperatura: 2 - 150 °C
• Czynnik: woda obiegowa / woda z glikolem do 30%
• Połączenia:
   - Gwint zewnętrzny (końcówki połączeniowe do spawania, gwintowane i kołnierzowe)
   - Kołnierz


Danfoss RAVI

Danfoss RAVI jest to element termostatyczny bezpośredniego działania stosowany do regulacji temperatury w małych podgrzewaczach pojemnościowych lub w wymiennikach przepływowych.RAVI może być stosowany z:
- 2-drogowymi zaworami RAV-/8, VMT-/8, VMA lub
- 3-drogowymi zaworami typu VMV i KOVM
Zawór zamyka się przy wzroście temperatury czujnika.


• DN 10 - 25
• kv 0.25 - 4.0 m3/h
• PN 10
• Zakres temperatur: 43 … 65°C
• Przyłącza:
  - gwint wewnętrzny i zewnętrzny
• Montaż na rurociągu powrotnym


Danfoss RAVK

Danfoss RAVK jest to element termostatyczny bezpośredniego działania stosowany głównie do regulacji temperatury w małych układach np. w podgrzewaczach c.w.u lub w wymiennikowych układach centralnego ogrzewania.

 • DN 10 - 25
• kv 0,25 – 4,0 m3/h
• PN 10 z zaworami RAV-/8, VMT-/8 i KOVM
  PN 16 z zaworami VMA i VMV
• Zakres nastaw:
   25 … 45°C z zaworami VMV
   25 … 65°C z zaworami RAV-/8, VMT-/8, VMA, KOVM
• Temperatura:
   - Woda obiegowa/woda z glikolem do 30%:
     2 … 90°C z zaworami KOVM
     2 … 120°C z zaworami RAV-/8, VMT-/8 i VMV
     2 … 130°C z zaworami VMA
• Przyłącza: - gwint wewnętrzny i zewnętrzny
• Montaż: zasilanie, powrót


Danfoss VFG2

Zawory Danfoss VFG2 do sieci cieplnych oraz układów ogrzewania i chłodzenia. Współpracują z:
• Termostatami AFT..
• Siłownikami AMV(E) 655, 658, 659

• DN 15-250
• Tmax. 200°C
• Zawór 2-drogowy NO (normalnie otwarty)
• Czynnik: woda obiegowa i wodny roztwór glikolu do 30%
• Grzybek:
   VFG 2, uszczelnienie metal/metal
   VFG 21, uszczelnienie miękkie
• Odciążony hydraulicznie


Danfoss VGS+AVT

Danfoss AVT / VGS jest proporcjonalnym regulatorem temperatury bezpośredniego działania przeznaczonym głównie do instalacji pary wodnej i ciepłej wody, w których temperatura nie przekracza 200°C. Regulator zamyka się przy wzroście temperatury.

• DN 15-25
• kVS 1,0-6,3 m 3/h
• PN 25
• Zakresy nastawy:
   −10 … 40°C/20 … 70°C/40 … 90°C/60 … 110°C
     oraz 10 … 45°C/35 … 70°C/60 … 100°C/85 …125°C
• Temperatura:
   - Para wodna/woda obiegowa/wodny roztwór glikolu do 30%: 2 … 200°C
• Króćce:
   - gwint zewnętrzny (złączki: do wspawania, gwintowane i kołnierzowe)
• Montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym