Regulatory różnicy ciśnień


Danfoss AVA

Regulator upustowy Danfoss AVA, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator normalnie jest w pozycji zamkniętej, otwiera się przy wzroście ciśnienia powyżej wartości nastawionej. Regulator składa się z zaworu, siłownika z membraną oraz sprężyn(y) regulacji ciśnienia.


• DN 15 - 50
• kvs 4,0 - 20 m3/h
• PN 25
• Zakres nastawy: 1,0 - 4,5 bar / 3,0 - 11 bar
• Temperatura: 2 - 150°C
• Czynnik: Woda obiegowa / woda z glikolemdo 30%
• Połączenia:
   - Gwint zewnętrzny (końcówki do spawania,gwintowane i kołnierzowe)
   - Kołnierz


Danfoss AVD AVDS

Reduktor ciśnienia Danfoss AVD-AVDS, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Reduktor normalnie jest w pozycji otwartej i zamyka się przy wzroście ciśnienia powyżej wartości nastawionej. Reduktor składa się z zaworu regulacyjnego, siłownika z regulowaną membraną oraz sprężyn(y) regulacji ciśnienia.

 

AVD(do instalacji wodnych):

• DN 15 - 50• kvs 4,0 - 25 m3/h• PN 25• Zakres nastawy:0,2 - 1,0 bar / 1 - 5 bar / 3 - 12 bar• Temperatura: 2 - 150 °C   - Czynnik: woda obiegowa / woda z glikoledo 30%• Połączenia:   - Gwint zewnętrzny (końcówki do spawania,gwintowane i kołnierzowe)   - Kołnierz

 

AVDS (do instalacji parowych):

• DN 15 - 25• kvs 1,0 - 6,3 m3/h• PN 25• Zakres nastawy:1- 5 bar / 3 - 12 bar• Temperatura:    - Woda obiegowa / woda z glikolem do 30%:2 - 150 °C    - Para 2 - 200 °C• Połączenia:   - Gwint zewnętrzny (końcówki do spawania,gwintowane)   - Kołnierz

 

 


Danfoss AVP AVP-F

Regulator różnicy ciśnień Danfoss AVP AVP-F, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień. Regulator składa się z zaworu regulacyjnego, siłownika z regulowaną membraną oraz nastawnika różnicy ciśnień (bez nastawnika w wersji z nastawą stałą)


• DN 15 - 32
• kvs 0,4 - 10 m3/h
• PN 16
• Zakres nastawy (AVP):0,05 - 0,5 bar / 0,2 - 1,0 bar / 0,8 - 1,6 bar
• Stała nastawa (AVP-F): 0,2 bar /0,3 bar /0,5 bar
• Temperatura: 2-150 °C
• Czynnik: Woda obiegowa / woda z glikolem do 30%
• Połączenia:
   - Gwint zewnętrzny (końcówki połączeniowe do spawania, gwintowane i kołnierzowe)


Danfoss AVPA

Regulator upustowy różnicy ciśnień Danfoss AVPA, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator normalnie jest zamknięty i otwiera przy rosnącej różnicy ciśnień powyżej wartości nastawionej. Regulator składa się z zaworu regulacyjnego, siłownika z membraną oraz nastawnika różnicy ciśnień.


• DN 15 - 50
• kvs 4,0 - 20 m3/h
• PN 16, 25
• Zakres nastawy: 0,05 - 0,5 bar / 0,2 - 1,0 bar / 0,3 - 2,0 bar
• Temperatura: 2 - 150 °C
• Czynnik: Woda cyrkulacyjna / woda z glikolem do 30%
• Połączenia:
   - Gwint zewnętrzny (końcówki podłączeniowe do spawania, gwintowane i kołnierzowe)
   - Kołnierz


Danfoss AVPB

Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu Danfoss AVPB, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień, lub gdy maksymalny, żądany przepływ jest przekroczony. Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z regulowanym ogranicznikiem przepływu (dławikiem), siłownika z jedną membraną oraz nastawnika różnicy ciśnień (bez nastawnika w wersji z nastawą stałą).


• DN 15 - 32
• kvs 1,6 - 10 m3/h
• PN 16
• Zakres nastawy (AVPB): 0,05 - 0,5 bar / 0,2 - 1,0bar / 0,8 - 1,6 bar
• Stała nastawa (AVPB-F): 0,2 bar / 0,3 bar / 0,5 bar
• Temperatura: 2 - 150 °C
• Czynnik: woda obiegowa / woda z glikolem do 30%
• Połączenia:
   - Gwint zewnętrzny (końcówki połączeniowe do spawania, gwintowane i kołnierzowe)


Danfoss AVPQ

Regulator różnicy ciśnień i przepływu Danfoss AVPQ, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień lub gdy zostanie przekroczony maksymalny żądany przepływ. Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym, siłownika z dwiema membranami regulacyjnymi oraz nastawnika różnicy ciśnień (w wersji ze stałą nastawą (tylko na specjalne zamówienie) nie ma nastawnika).


• DN 15–32
• kVS 1,6–10 m 3/h
• Zakres przepływu: 0,06–7,3 m 3/h
• PN 16
• Zakres nastawy (AVPQ): 0,1–0,5 bara/0,2–1,0 bar
• Ogranicznik przepływu ∆pb: 0,2 bara
• Temperatura:
   woda obiegowa / wodny roztwór glikolu do 30%: 2…150°C


Danfoss AVQ

Regulator przepływu Danfoss AVQ, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka się, gdy maksymalny, żądany przepływ jest przekroczony. Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnikiem przepływu (dławikiem) i siłownika z jedną membraną.


• DN 15 - 32
• k vs 1,6 - 10 m3/h
• PN 16
• Mierniczy spadek ciśnienia Δp: 0,2 bar
• Temperatura: 2 - 150 °C
• Czynnik: Woda obiegowa / woda z glikolem do 30%:
• Połączenia:
   - Gwint zewnętrzny (końcówki do spawania,gwintowane i kołnierzowe)


Danfoss VFG AFP

AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator zamyka się przy rosnącej wartości różnicy ciśnień. W skład regulatora wchodzi zawór regulacyjny (połączenie kołnierzowe), siłownik z membraną i sprężyna do zadawiania wymaganej wartości różnicy ciśnień.


• DN 15 - 250
• PN 16, 25, 40
• Temp. max. 200 °C
• Montaż: zasilanie, powrót