Zawory regulacyjne


Danfoss HFE3 HFE4

Zawory trójdrogowe i czwórdrogowe Danfoss HRE i HFE są stosowane we współpracy z siłownikami elektrycznymi AMB 162 i AMB 182. Zawory obrotowe mogą być wykorzystywane w układach, gdzie nie jest wymagana precyzyjna charakterystyka regulacji i dopuszczalny jest pewien niewielki przeciek przy całkowicie zamkniętym zaworze.


• DN 20-150 (HFE 3), DN 32-150 (HFE 4)
• kvs 12-400 m3/h (HFE3), kvs 32-400 m3/h (HFE 4)
• PN 6
• 3-drogowe lub 4-drogowe
• charakterystyka liniowa
• temperatura czynnika 2 ....110 C
• przeznaczenie-zawory mieszające i rozdzielające
• połączenie kołnierzowe


Danfoss HRB3 HRB4

Zawory 3 drogowe i 4 drogowe Danfoss HRB są stosowane we współpracy z siłownikami elektrycznymi AMB 162 (jak również AMB 182, jeżeli jest wymagana specjalna szybkość siłownika). Zawory te są wykorzystywane do kontrolowania temperatury przepływu w układach, w których pewien przeciek może być akceptowany i w których nie jest wymagana precyzyjna charakterystyka regulacji.


• DN 15-50
• kvs 0.63-40 m3/h
• PN 10
• 3- lub 4-drogowe
• Charakterystyka liniowa
• Temperatura czynnika 2... 110ºC
• przeznaczenie — zawory mieszające i rozdzielające
• Połączenie gwintowane wewnętrznie


Danfoss HRE3

Zawory trzydrogowe i czterodrogowe HRE fimy Danfoss zostały zaprojektowane do regulacji temperatury zasilania w układach ogrzewania, w których dopuszczalny jest pewien przeciek i w których nie jest wymagana precyzyjna charakterystyka regulacji.

• DN 20–50,
• kvs 6,3 - 40 m 3/h,
• PN 6,
• tmax. = 110°C,
• 3-drogowe lub 4-drogowe,
• charakterystyka S.


Danfoss VB2

Zawory Danfoss VB2 z charakterystyką typu split współpracują z siłownikami fimy Danfoss typu AMV(E)10,AMV(E)20 i AMV(E) 30 lub z siłownikami ze sterowaną sprężynowo funkcją powrotu AMV(E)13, AMV(E)23 i AMV(E) 33 są przystosowane do działania w ekstremalnych warunkach instalacji:
- ciepłowniczych
- ogrzewniczych
- przygotowania c.w.u. przy zastosowaniu wymienników ciepła lub podgrzewaczy pojemnościowych


• charakterystyka typu SPLIT
• gwint zewnętrzny PN 25 (VM 2) lub kołnierze PN 25 (VB 2)
• stosowane od temp. 2 do 150°C
• przystosowane do pracy z siłownikami typu AMV(E) 10/20/30 i AMV(E) 13/23/33


Danfoss VF2

Zawory Danfoss VF 2 i VF 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie dla układów ogrzewania i chłodzenia.

• DN 15-150
• kVS 0,63-320 m 3/h
• PN 16
• Temperatura:
   - Woda obiegowa/woda z glikolem do 50%:
     2 (–10*) … 130 °C (DN 15-100)
     2 (–10*) … 200 °C (DN 125, 150)
• Króćce kołnierzowe PN 16
• Zgodność z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/EC.


Danfoss VF3

Zawory Danfoss VF 2 i VF 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie dla układów ogrzewania i chłodzenia.

• DN 15-150• kVS 0,63-320 m 3/h• PN 16• Temperatura:   - Woda obiegowa/woda z glikolem do 50%:     2 (–10*) … 130 °C (DN 15-100)     2 (–10*) … 200 °C (DN 125, 150)• Króćce kołnierzowe PN 16• Zgodność z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/EC.


Danfoss VFG

Zawory 2- i 3-drogowe VFG…/ VFGS2/ VFU… do termostatów i siłowników elektrycznych. Zawory przeznaczone są dla sieci cieplnych oraz układów ogrzewania i chłodzenia.
Współpracują z:
• Termostatami AFT..
• Siłownikami AMV(E) 4..
• Siłownikami AMV(E) 6..


Danfoss VFM2

Zawór dla układów cieplnych, ogrzewania i chłodzenia.Cechy zaworu:
• Charakterystyka logarytmiczna
• Zakres regulacji >100:1
• Konstrukcja hydraulicznie odciążona

• DN 65–250
• kvs 63–900 m3/h
• PN 16
• Czynnik: Woda obiegowa/wodny roztwór glikolu do 50%
• Temperatura: 2 (−10*) … 150°C
• Połączenia kołnierzowe PN16
• Połączenie między zaworem a siłownikiem na zatrzask typu wciskaj/wyciągaj
• Zgodność z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/EC


Danfoss VFS2

Zawory VFS 2 to szeroki zakres 2-drogowych zaworów kołnierzowych do układów wody chłodzącej, wody ciepłej w układach nisko-, średnio- lub wysoko- ciśnieniowych oraz do instalacji parowych. Zawory te mogą być również stosowane tam, gdzie jako medium używany jest roztwór glikolu (do 50%).


• DN 15–100
• kVS 0,4–145 m 3/h
• PN 25
• Czynnik:- Woda obiegowa/wodny roztwór glikolu do50%
                 -Para wodna (max. Δp = 6 barów):
• Temperatura:2 (-10*) … 200°C
• Charakterystyka logarytmiczna
• Połączenia kołnierzowe PN 25
• Zgodność z Dyrektywą o urządzeniachciśnieniowych 97/23/WE


Danfoss VGS

 Danfoss VGS jest normalnie otwartym (NO) 2-drogowym zaworem odciążonym hydraulicznie. W połączeniu z siłownikami termostatycznymi AVT oraz siłownikami elektrycznymi AMV(E) zawory mogą być używane do regulacji temperatury pary wodnej lub ciepłej wody do 200°C.

• DN 15-25
• kVS 1,0-6,3 m 3/h
• PN 25
• Temperatura:
- Para wodna/woda obiegowa/wodny roztwórglikolu do 30%:2 … 200°C
• Króćce:
   - gwint zewnętrzny (złączki: do wspawania,gwintowane i kołnierzowe)
• Montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym


Danfoss VL2

Zawory Danfoss VL 2 i VL 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie dla układów grzewczych i wody lodowej.

• DN 15-100
• kVS 0,63-145 m 3/h
• PN 6
• Temperatura:
- Woda obiegowa/woda z glikolem do 50 %:2 (-10*)…120°C
• Króćce kołnierzowe PN 6
• Zgodność z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/EC.


Danfoss VL3

Zawory Danfoss VL 2 i VL 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie dla układów grzewczych i wody lodowej.

• DN 15-100
• kVS 0,63-145 m 3/h
• PN 6
• Temperatura:- Woda obiegowa/woda z glikolem do 50 %:2 (-10*)…120°C
• Króćce kołnierzowe PN 6
• Zgodność z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/EC.


Danfoss VM2 VB2

Zawory Danfoss VM2 i VB2 z charakterystyką typu split współpracują z siłownikami fimy Danfoss typu AMV(E)10,AMV(E)20 i AMV(E) 30 lub z siłownikami ze sterowaną sprężynowo funkcją powrotu AMV(E)13, AMV(E)23 i AMV(E) 33 są przystosowane do działania w ekstremalnych warunkach instalacji:
- ciepłowniczych
- ogrzewniczych
- przygotowania c.w.u. przy zastosowaniu wymienników ciepła lub podgrzewaczy pojemnościowych


• charakterystyka typu SPLIT
• gwint zewnętrzny PN 25 (VM 2) lub kołnierzePN 25 (VB 2)
• stosowane od temp. 2 do 150°C
• przystosowane do pracy z siłownikami typu AMV(E) 10/20/30 i AMV(E) 13/23/33


Danfoss VMA

Danfoss VMA jest zaworem 2-drogowym stosowanym głównie w systemach ciepłowniczych. Zawór może być stosowany z napędem termicznym ABV a VMA DN 15, może również współpracować z elementamitermostatycznymi RAVI, RAVK i RAVV. W całym zakresie średnic zawory są z gwintem zewnętrznym przystosowane do uszczelek płaskich (DIN 7603).


• DN 15 - 25
• kVS 0,25 - 5,6 m3/h
• PN 16
• Temperatura:- Woda obiegowa / woda z glikolem do 30%:
• Przyłącza:
- Gwint zewnętrzny (końcówki do spawania i gwintowane)


Danfoss VMT

Danfoss VMT jest zaworem 2-drogowym stosowanym głównie w systemach ogrzewania. Zawór może być stosowany z:
• Napędami termicznymi typu ABV oraz ABNV*
• Elementami termostatycznymi typu RAVI, RAVK oraz RAVV


• DN 15 - 25
• kVS 1,5 - 8,0 m3/h
• PN 10
• Temperatura:- Woda obiegowa / woda z glikolem do 30%: 2 … 120 °C
• Przyłącza:
   - Gwint zewnętrzny


Danfoss VMV

Danfoss VMV jest zaworem 3-drogowym stosowanym głównie do regulacji temperatury przepływu.

• DN 15 - 40
• kVS 2,5 - 12 m3/h
• PN 16
• Temperatura: 2 - 120 °C
• Czynnik:
   - woda obiegowa
   - woda z glikolem do 30%
• Przyłącza:
   - gwint wewnętrzny
   - gwint zewnętrzny


Danfoss VRB

Zawory Danfoss VRB zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie dla układów grzewczych i wody lodowej. Zawory te mogą być stosowane również do czynnika jak roztwór glikolu (do 50%).

• PN 16
• DN 15 - 50
• Połączenia: gwint wewn. lub zewnętrzny
• Temperatura: 2 (–10*) - 120 °C
* Dla temperatur od -10 °C do +2 °C należy zastosować podgrzewacz trzpienia.
• Do stosowania z napędami AMV(E) 15, 16, 25, 35, AMV(E) 25 SU/SD i AMV 323, 423, 523
• Zgodność z dyrektywą PED 97/23/EC.
• Wersja VRB 3 do wody pitnej posiada certyfiat DVGW (tylko 3-drogowy zawór mieszający)


Danfoss VRG

Zawory Danfoss VRG zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie dla układów grzewczych i wody lodowej. Zawory te mogą być stosowane również do czynnika jak roztwór glikolu (do 50%).

• PN 16
• DN 15 - 50
• Połączenia: gwint wewn. lub zewnętrzny
• Temperatura: 2 (–10*) - 120 °C
* Dla temperatur od -10 °C do +2 °C należy zastosować podgrzewacz trzpienia.
• Do stosowania z napędami AMV(E) 15, 16, 25, 35, AMV(E) 25 SU/SD i AMV 323, 423, 523
• Zgodność z dyrektywą PED 97/23/EC.


Danfoss VS2

Zawory Danfoss VS2 z charakterystyką liniową lub typu split zapewniają wysokiej jakości regulację oraz oszczędne rozwiązanie dla większości systemów niskociśnieniowych regulacji temperatury wody ciepłej oraz wody lodowej. Zawory te mogą być użyte przy stężeniu glikolu do 30%.


• Charakterystyka liniowa lub typu split
• Gwint zewnętrzny PN 16
• Odpowiedni do stosowania z napędami AMV(E) 10/20/30, AMV(E) 13/23/33 i AMV 100 (tylko DN 15)


Danfoss VZ2-3-4

Zawory Danfoss VZ zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie dla systemów regulacji temperatury wody ciepłej i/lub zimnej w klimakonwektorach oraz małych układach ogrzewania i chłodzenia.

• DN 15, 20
• kvs 0,25 - 4,0 m3/h
• PN 16
• Charakterystyka logarytmiczna
• Temperatura: 2 – 120 ºC
• Czynnik: woda obiegowa/roztwór glikolu do 50%
• kvs zredukowany na króćcu B (tylko w VZ3 i VZ4)
• Miękkie uszczelnienie w pełni zapewnia funkcję zaworu zamknij otwórz.
• Charakterystyka liniowa na by-passie w zaworach 3 i 4 drogowych.
• Zawory są wyposażone w plastikowe nakrętki służące do ręcznej regulacji
• Króćce: gładkie lub stożkowe


Danfoss VZL2-3-4

 Zawory Danfoss VZL zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędność rozwiązań systemów regulacji temperatury wody ciepłej i/lub zimnej w klimakonwektorach oraz małych układach ogrzewania i chłodzenia.

• DN 15, 20
• kVS 0,25-3,5 m 3/h
• PN 16
• Temperatura: 2 – 120 ºC - Czynnik: woda obiegowa/ roztwór glikoludo 50%
• kVS zredukowany na króćcu B (tylko w VZL3 i VZL4)
• Miękkie uszczelnienie zapewnia w pełni funkcję zaworu zamknij / otwórz.
• Charakterystyka logarytmiczna
• Charakterystyka liniowa na by-passie w zaworach 3 i 4 drogowych.
• Zawory są wyposażone w plastikowe nakrętki służące do ręcznej regulacji
• Króćce: gładkie lub stożkowe
• Jakość wody zgodna z wymogami normy VDI 2035